Μουσείο Δημοκρατίας στον 'Aη Στράτη - Democracy Museum, Ai Stratis  
 
 
 
 
 
 
Στα δικαιώματα του πολίτη
θα έπρεπε να ανήκει
και το δικαίωμα
να γνωρίζει την ιστορία του.

Φίλιππος Ηλιού

 
 
 
 
Ιστορία του Κτηρίου
 
 
 
 

Η ιστορία του κτηρίου του "Μουσείου Δημοκρατίας"

Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το "Μουσείο Δημοκρατίας" κτίσθηκε γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα με δαπάνες της "Εν Αλεξανδρεία Αδελφότητος Ο 'Aγιος Ευστράτιος. Αποτέλεσε το πρώτο διδακτήριο του νησιού έως την ανέγερση της Μαρασλείου-Λογοθετείου Σχολής (1909). Έκτοτε χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως αναρρωτήριο των πολιτικών εξόριστων ή ως αγροτικό ιατρείο.

Το Αναρρωτήριο περιελάμβανε εξεταστήριο, τέσσερις θαλάμους με 20 κρεβάτια, χειρουργείο, μαγειρείο και δεξαμενή νερού. Τον πρώτο χρόνο της Γερμανικής Κατοχής η Διοίκηση της Χωροφυλακής περιόρισε με αυστηρά μέτρα όλους τους πολιτικούς εξόριστους μέσα στον "Θάλαμο". Εγκλωβισμένοι εδώ, πέθαναν από την πείνα 33 πολιτικοί εξόριστοι, πολλοί από τους οποίους είχαν συλληφθεί κατά την εργατική εξέγερση στη Θεσσαλονίκη τοn Μάιο του 1936.

Ο σεισμός του 1968 προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στο κτήριο με αποτέλεσμα την εγκατάλειψή του. Το 2005 η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Β. Αιγαίου άρχισε τις εργασίες για την αναστήλωση του κτηρίου. Ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2007, οπότε και εγκαινιάσθηκε το μνημείο από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Μουσείο Δημοκρατίας στον 'Aη Στράτη - Democracy Museum, Ai Stratis

Το πρώτο Διδακτήριο του νησιού και μετέπειτα Αναρρωτήριο των εκτοπισμένων. Φωτογραφία του 1982.
Φωτογραφικό αρχείο Ιωάννη Α. Γιάννου

Μουσείο Δημοκρατίας στον 'Aη Στράτη - Democracy Museum, Ai Stratis

Σημερινή όψη του Κτηρίου.